sagame1688

ผู้เข้าชมมาเก๊าเข้ารับการเข้าพักปริมาณ sagame1688

sagame1688

ผู้เข้าชมเดือนตุลาคมที่มาเก๊ามากขึ้น 29.6% ต่อเดือนในวันอังคารสถิติ sagame1688 ของเมืองและก็บริการทำสำมะโนประชากรของเมือง วินิจฉัยปีต่อปีตุลาคม 581,986 รวมกันต่ำลงจำนวนร้อยละ 81.9 ช่วงเวลาการรายงานปัจจุบันรวมทั้งวันหยุดอาทิตย์ฤดูใบไม้ร่วงของจีนในตอนเริ่มของเดือน

ผู้เที่ยวชมค้างและก็ผู้เข้าชมในวันเดียวกันมีปริมาณ 308,222 แล้วก็ 273,764 เป็นลำดับ

เหตุเพราะการเจริญเติบโตจำนวนร้อยละ 7.0 ในรูปทรงของผู้เข้าชม sagame1688 ข้ามคืนถึง 53.0 เปอร์เซ็นต์ช่วงเวลาเฉลี่ยของผู้เข้าชมมากขึ้นปีต่อปี 0.2 ต่อวันถึง 1.4 วันบอกว่า สำนักสถิติ

ช่วงเวลาเฉลี่ยของการเข้าพักของผู้เที่ยวชมข้ามคืน 2.7 วันคิดเป็นมากขึ้น 0.3 ต่อปีในปีต่อปี สำหรับผู้เข้าชมในวันเดียวกันช่วงเวลาพัก I.e. , 0.1 ต่อวันต่ำลง 0.1 ต่อวัน

ในด้านของมูลเหตุของผู้เข้าชมการเข้าพักจากแผ่นดินใหญ่ sagame1688 ของจีนต่ำลง 77.0% ต่อปีเป็น 539,482

คนที่เดินทางภายใต้แผนการ Visa Visa (IVS) ปฏิบัติการโดยข้าราชการแผ่นดินใหญ่ซึ่งคิดเป็น 174,002 ขาเข้า

นักเดินทางเดินทางผ่านเมืองสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลเก้าแห่งที่กำหนดให้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่อ่าวกวางตุ้ง – ประเทศฮ่องกง – มาเก๊าซึ่งคิดเป็น 282,170 จากขาเข้า ของ cohort, 135,991 ขาเข้าหรือ 48.2 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดทั้งปวงมาจาก Zhuhai

นอกจากนั้นมาเก๊ามีผู้เข้าชม 37,909 ผู้ที่ถือ ID ประเทศฮ่องกงและก็ปริมาณ 4,574 คนจากไต้หวัน

ในตอนสิบเดือนแรกของปี 2563 ปริมาณผู้เข้าชมน้อยลงปริมาณร้อยละ 86.2 ต่อปีเป็น 4,601,090

การรวมกันของผู้เข้าชมในวันเดียวกัน I.e. , 2,493,147 แล้วก็ผู้เที่ยวชมค้างแรมเป็น 2,107,943 ลดน้อยลงจำนวนร้อยละ 85.9 แล้วก็ 86.6% เมื่อเทียบเคียงเป็นทุกปีเป็นลำดับ

ในปฏิทินถึงวันที่ 31 ต.ค.ความยาวเฉลี่ยของผู้เข้าชมมากขึ้น 0.2 ต่อวันต่อปีเป็น 1.4 วัน

ช่วงเวลาของการเข้าพักสำหรับผู้เที่ยวชมพักแรม I.e. 2.8 วันมากขึ้น 0.6 ของวันในช่วงเวลาที่สำหรับผู้เข้าชมในวันเดียวกัน 0.2 ต่อวันที่คงเหลือไม่เปลี่ยนแปลง

Recommended Articles